Wenteltrappen

De wenteltrap is een gedraaide trap met een denkbeeldig middelpunt. In tegenstelling tot bij de spiltrap bestaat het midden uit een open ruimte. Bijkomend kenmerk is dat een wenteltrap geconstrueerd kan worden met een grote diameter met een flauwe curve. De treden wijzen aallemaal naar het middelpunt.