Bordestrappen

Een bordestrap is een rechte trap met een haaks bordes, een tussenbordes of bovenbordes. Trap en bordes vormen daarbij een esthetisch geheel. De afbeeldingen laten enkele voorbeelden zien van bordestrappen die door Rousseau gerealiseerd zijn.